Művelődéstörténeti korszakok, stílusirányzatok:

Klasszicizmus
A klasszicizmus az irodalomban

Szentimentalizmus
A szentimentalizmus mint stílusirányzat

Romantika
A romantika kora, jellemzői, irodalma és művészete

XX. század
Az avantgárd irányzatok az európai irodalomban

 

Művészi alkotóelvek:

Művészetfelfogások
L’art pour l’art
Formalizmus

 

Világnézetek, eszmerendszerek, mozgalmak, elméletek:

Az újkor mozgalmai
A felvilágosodás kora és eszméi

A modern kor irányzatai, elméletei
Befogadásesztétika
Beszédaktus-elmélet
Orosz formalizmus