Ismertető írások a magyar irodalomtörténet korszakairól, eseményeiről, vitáiról, harcairól és a kapcsolódó tudományterületek (pl. irodalomelmélet) főbb témaköreiről:

 

Irodalomtörténeti korszakok

Régi magyar irodalom

A kezdetek

A magyar ősköltészet jellemzői, műfajai és kutatói
A magyar epika legősibb típusai

A magyar középkor irodalma

A középkori magyar irodalom (Árpád-és Anjou-kor)
A magyar egyházi irodalom kezdetei

Klasszikus magyar irodalom

A magyar felvilágosodás irodalma

Tollharcok (irodalmi viták)
Árkádia-per

Kazinczy Ferenc
Kazinczy Ferenc levelezése

***

Irodalomelmélet

Az irodalomelmélet mint tudomány keletkezése és mibenléte
Irodalomelméleti alapfogalmak: episztémé, diskurzus, paradigma