Elemzések líra, epika és dráma műnemben

A VERSELEMZÉS.HU elsősorban versekkel foglalkozik, de fellelhetők itt elbeszélő költemények, eposzok, drámák, novellák és regények elemzései is. 🙂

Az alábbi listában a mű címére kattintva az adott mű elemzése hívható meg.

 

Magyar irodalom

Janus Pannonius
Búcsú Váradtól
Egy dunántúli mandulafáról
Saját lelkéhez

Balassi Bálint
Hogy Júliára talála, így köszöne neki
Júliát hasonlítja a szerelemhez
Borivóknak való
Széllel tündökleni
Egy katonaének
Kiben bűne bocsánatáért könyörgett…
Adj már csendességet

Zrínyi Miklós
Szigeti veszedelem

Mikes Kelemen
Törökországi levelek

Kármán József
Fanni hagyományai

Batsányi János
A franciaországi változásokra
A látó
A rab és a madár

Csokonai Vitéz Mihály
Az estve
Konstancinápoly
Tartózkodó kérelem
A Reményhez
A Magánossághoz
A tihanyi Ekhóhoz
Szerelemdal a csikóbőrös kulacshoz
A boldogság

Berzsenyi Dániel
A magyarokhoz I.
A magyarokhoz II.
Osztályrészem
Búcsúzás Kemenes-Aljától
A közelítő tél
Levéltöredék barátnémhoz

Katona József
Bánk bán – a cselekmény ismertetése és elemzése áll a középpontban
Bánk bán – ez „nagyelemzés” azoknak, akik jobban el akarnak mélyedni benne

Kölcsey Ferenc
Himnusz
Vanitatum vanitas
Zrínyi dala
Zrínyi második éneke

Vörösmarty Mihály
Szózat
Ábránd
A merengőhöz
A Guttenberg-albumba
Liszt Ferenchez
Gondolatok a könyvtárban
Az emberek
Előszó
A vén cigány
Szép Ilonka

Petőfi Sándor
Felhők-ciklus
A négyökrös szekér
Füstbement terv
István öcsémhez
Az alföld
A csárda romjai
A Tisza
Magyar vagyok
A puszta télen
A XIX. század költői
Nemzeti dal
A királyokhoz
Európa csendes, újra csendes
Egy gondolat bánt engemet

Arany János
Szondi két apródja
Toldi estéje

Madách Imre
Az ember tragédiája

Vajda János
Húsz év múlva (elemzés) – vendégbloggertől

Babits Mihály
Jónás könyve

Kosztolányi Dezső
Édes Anna

Móricz Zsigmond
Tragédia
Barbárok
Szegény emberek

Ottlik Géza
Iskola a határon

Világirodalom

Francesco Petrarca
Daloskönyv
Ti szerencsés füvek…

Giovanni Boccaccio
Dekameron (Szaladin szultán és a zsidó Melkizedek története, A sólyom feláldozása)

William Shakespeare
Rómeó és Júlia 

Stendhal
Vörös és fekete

Honoré de Balzac
Goriot apó

Henrik Ibsen
Babaszoba

Arthur Conan Doyle
Sherlock Holmes kalandjai

Franz Kafka
Az átváltozás

Gabriel García Marquez
Száz év magány