Felhasznált irodalom, források jegyzéke:
(a lista nem teljes, folyamatosan bővül)

 

Miért szép? A magyar líra Csokonaitól Petőfiig (Budapest, 1975)
99 híres magyar vers és értelmezése (Budapest, 1995)
Száz nagyon fontos vers. Versek és versmagyarázatok (Budapest, 1995)
88 híres vers a világirodalomból (Budapest, 1994)
Makay Gusztáv: „Édes hazám, fogadj szívedbe…” (1994)
Pethőné Nagy Csilla: Irodalom 9. tankönyv (Nemzeti tankönyvkiadó Zrt, Budapest, 2009)
Pethőné Nagy Csilla: Irodalom 10. tankönyv (Nemzeti tankönyvkiadó Zrt, Budapest, 2009)
Pethőné Nagy Csilla: Irodalom 11. tankönyv (Nemzeti tankönyvkiadó Zrt, Budapest, 2009)
Pethőné Nagy Csilla: Irodalom 12. tankönyv (Nemzeti tankönyvkiadó Zrt, Budapest, 2008)
Irodalom 9 Újgenerációs kísérleti tankönyv (Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet,2016)
Irodalom 10 Újgenerációs kísérleti tankönyv (Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet,2016)
Irodalom 11 Újgenerációs kísérleti tankönyv (Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet,2016)
Irodalom 12 Újgenerációs kísérleti tankönyv (Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet,2016)
Dr. Fenyvesi András: Írók, művek, tanulmányok (Sárospatak, 1991)
Dr. Mohácsy Károly: Irodalom a középiskolák I. osztálya számára (Budapest, 1994)
Dr. Mohácsy Károly: Irodalom a középiskolák II. osztálya számára (Budapest, 1994)
Dr. Mohácsy Károly: Irodalom a középiskola III. osztálya számára (Budapest, 1994)
Dr. Mohácsy Károly – Dr. Vasy Géza: Irodalom a középiskolák IV. osztálya számára (Budapest, 1998)
Madocsai László: Irodalom a középiskolák IV. osztálya számára (Budapest)
Elszeszer Valéria-Fazekas Zsuzsa: Versek a középiskolában – elemzésvázlatok (1996)
Seres József-Szappanos Balázs: Verselemzések (1999)
Dr. Hamar Péter: Érettségi tételek irodalomból
Reményi József Tamás – Tarján Tamás: Magyar irodalom 1945-1995. Műelemzések (1996)
Beney Zsuzsa: Nyitva van az aranykapu (1979)

Petőfi-elemzésekhez

Pándi Pál: Petőfi. A költő útja 1844 végéig (1961)
Goda Imre: Petőfi az iskolában. A Petőfi-témakör az önálló tanulás feltételrendszerének megteremétésére irányuló tankönyvkísérletből (Szombathely, 2002)
Fenyves Marcell: Petőfi verselemzések és olvasókönyv (2000)

Balzac-elemzéshez

Barbéris, Pierre: Balzac, egy realista mitológia (Budapest, 1978)
Hegedűs Géza: Utószó, In: Honoré de Balzac: Goriot apó (Budapest, 1976)
Köpeczi Béla: Balzac és az Emberi színjáték In: Emberi színjáték 10. kötet (Budapest, 1964)
Martonyi Éva: Poétika és narráció Honoré de Balzac Emberi színjátékában (Budapest, 1998)

Arany János-elemzésekhez

Keresztury Dezső: Mindvégig (Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1990)
Géher István: Egy félrevert szonett üzenete (Liget, 1995. november)
Pataky Adrienn: A tökharang. Az önreflexív szonett szerepe Arany Jánosnál és kortársainál (Irodalomtörténet, 2017. 4.)
Tarjányi Eszter: Ars poetica-szerű szonettek, szonett-szerű ars poeticák. Arany János: Az ihlet perce és a Naturam furca expellas…

Vajda János-elemzésekhez

Széles Klára: Vajda János (Gondolat Kiadó, Budapest, 1982)

Ady Endre-elemzésekhez

Király István: Ady Endre I-II. kötet (Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1972)

József Attila-elemzésekhez

Tverdota György: József Attila: Nagyon fáj, Irodalomtörténeti Közlemények 1998. 5/6.sz.

Kazinczy-levelezéshez

Mezei Márta: Nyilvánosság és műfaj a Kazinczy-levelezésben

Weboldalak

Fazekas Project – Kulturális Enciklopédia